De fleste tekster kan med hell bli kortere.
Færre argumenter. Mindre skryt. Større presisjon.
Men det hjelper ikke å være ordknapp, hvis teksten ikke er engasjerende.
Den må ha flyt, rytme og driv. Den må være overbevisende og troverdig, og hvis du har mange eller kompliserte budskap, må den være godt disponert.
Slike tekster krever arbeid. Til gjengjeld gjør de det veldig mye lettere for leseren å oppfatte budskapet ditt.
Ta kontakt her hvis du har behov for en erfaren, effektiv og idérik, men fremfor alt konsis frilans tekstforfatter.