Gjennom årene har jeg jobbet med mange, og svært forskjellige prosjekter – fra revisjon til rekruttering av fosterforeldre, fra grønnsaker til gravferder. Målet har alltid vært å gjøre det aktuelle temaet interessant og engasjerende, og å formidle budskapet kortfattet og tydelig. Her er noen eksempler, både fra de siste prosjektene jeg har jobbet med, og et utvalg eldre arbeider jeg mener er representative for hvordan jeg tenker og skriver.