Siden februar 2016 har jeg vært engasjert av Apple, med ansvar for markedsførings- og informasjonstekst i alle kanaler. Dette tar mesteparten av tiden min, men ved ledig kapasitet tar jeg frilansoppdrag for byråer og annonsører.
Med 30 års erfaring som tekstforfatter og konseptutvikler kan jeg bistå med alt som ligger innenfor disse disiplinene. Jeg kan vikariere ved kortere fravær, eller bidra når det trengs et ekstra hode i en stor kampanje. Eller jeg kan bare skrive. Her er noen eksempler på typiske tjenester.

Tekstarbeid

Dette omfatter all slags tekstutvikling og -bearbeidelse. Jeg jobber mye med tekst til digitale flater – i dag handler det ofte om å spisse og redigere ned eksisterende nettekster, slik at de fungerer på mobile flater.

Strategiske tekster

Dette omfatter alt fra korte, presise beskrivelser av en virksomhet, ofte til «om-punktet» på hjemmesiden, til større brandbooks og ulike interne presentasjoner og tiltak. Overraskende mange strategier gjemmes bort i stikkordsform, som bare gir mening til dem som var med på prosessen. En svært effektiv måte å levendegjøre en strategi på, er å skrive den ut som en tale, slik at det blir enklere for ledelsen å formidle den muntlig.

Konsept- og idéutvikling

Som gammel reklamekreatør er jeg gjerne med på hele prosessen fra kommunikasjonsstrategi til utvikling av tiltak. Jeg kan komme inn og jobbe med en AD eller et team i et byrå, eller løse kommunikasjonsoppgaver sammen med andre frilansere.

Innholdsmarkedsføring
Hm. Egentlig ikke. Hvis vi snakker om interessant og relevant informasjon på ulike flater, er det nok å kalle det markedsføring – som jeg gjerne jobber med. Men hvis det handler om redaksjonelt utformede artikler levert i antall ord – i praksis gammeldags tekstreklame, er jeg ikke rett mann.

Transkreasjon
Direkte oversettelse av internasjonale konsepter fungerer vanligvis dårlig. Det kommersielle språket er ulikt fra land til land, og her i Jante skal det helst være ganske så nedtonet. Jeg jobber mye med å tilpasse konsepter og tiltak fra engelsk, i hovedsak for Apple.