Annonseserie for å formidle fordelene ved medlemskap i Advokatforeningen.
Oppdragsgiver: Advokatforeningen
Formgivere: Madeleine Skjelland Eriksen / Gunhild Sandstad

Advokatforeningen_annonser.indd

Advokatforeningen_annonser.indd

Advokatforeningen_annonser.indd