Tekst- og strategiarbeid i forbindelse med utvikling av ny visuell identitet.
Oppdragsgiver: Neue Design Studio

norpost2

norpost1

 

norpost3