Tekster til «the Oslo Brand Toolbox» – en digital verktøykasse som gjør det enklere for næringslivet, organisasjoner, kulturinstitusjoner og offentlige aktører å formidle et helhetlig budskap når de skal profilere Oslo internasjonalt.
Oppdragsgiver: Design Container

oslo_business_region

obr9

obr6